Mezinárodní konference

Historie versus propaganda
Vztah k minulosti v současném Rusku

9.—10. prosince 2015
Velkopřevorský palác, Velkopřevorské náměstí 4, 110 00 Praha 1

Skončilo s pádem Berlínské zdi a sovětského impéria období propagandy a manipulace s dějinami? Jak může překroucení minulosti ovlivnit aktuální dění? Pohled na současné Rusko nabízí znepokojivé odpovědi. Díky zkoumání sovětských represí máme sice čím dál víc teoretických poznatků, avšak veřejná debata v Rusku je většinou ignoruje. Oficiální orgány stále víc tlačí na to, aby se historie vykládala jinak — podle předem daných šablon, často v duchu sovětského režimu. A instituce, které se snaží historii kriticky zkoumat, se dostávají do potíží.

U většiny české společnosti zatím dění v Rusku nevyvolává odezvu — navzdory vlastním historickým zkušenostem. Máme však dostatek informací? Posláním konference je vytvořit příležitost k přímému, bezprostřednímu setkání s děním v soudobém Rusku a obohatit českou debatu o něm.

Registrace

Výzva českých historiků

na podporu svobodného a kritického zkoumání sovětských dějin v dnešním Rusku

V rámci konference byla zároveň zvěřejněna „Výzva českých historiků na podporu svobodného a kritického zkoumání sovětských dějin v dnešním Rusku“, jejímž prostřednictvím představitelé českých historiků vyjádřili svou podporu kolegům v Rusku.

Se znepokojením pozorujeme, jak je v Ruské federaci zvyšován tlak na organizace a nezávislé historiky zabývající se nedávnými dějinami své země. Tento tlak zjevně postihuje zejména ty, kteří v souladu s ideou, že demokratické a svobodné společnosti se opírají mimo jiné o schopnost kriticky zkoumat vlastní minulost, usilují o otevřené poznání sovětské historie. Sdružení Memorial, původní muzeum Perm-36, Centrum Sacharova a další organizace jsou tvrdě šikanovány a kriminalizovány. Je jim upírán přístup k financování a jejich představitelé jsou omezováni ve výkonu své práce či musí strpět dehonestující označení „zahraniční agent“. Avšak především díky těmto organizacím a jejich práci máme k dispozici relevantní informace o zločinech komunistického režimu v Sovětském svazu a potažmo v celé východní Evropě.

Vyjadřujeme jim proto naši plnou podporu v této nelehké situaci. Zároveň budeme i nadále pečlivě sledovat kroky ruského státu v této oblasti a upozorňovat na opatření přijatá s cílem omezit kritické zkoumání sovětských dějin.Program konference

Doprovodný program

https://www.facebook.com/events/1741016089453302/

Konferenci udělili záštitu